Årsmötet 2021

Härmed kallas alla medlemmar i dansföreningen Danslyckan till föreningens årsmötet.

När?  onsdag 24 mars 2021 kl 18.00
Var?  Digitalt via Teams

Vill du vara med på årsmötet? Kontakta någon av styrelsemedlemmar, så skickar vi dig en länk till mötet.
Vill du ha tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens och valberedningens förslag och inkomna motioner, vänligen ta kontakt med någon av styrelsemedlemmar.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar vill vara med.