Årsmötet 2023

Härmed kallas alla medlemmar i dansföreningen Danslyckan till föreningens årsmötet.

När?  måndag 13 mars 2023 kl 18.00
Var?  i lokalen Träffpunkten Boxen, våningen ovanför Märsta bibliotek
Entré sker från Kulturtorget 7 och lokalerna ligger en trappa upp (markerat våning 3)

Vill du ha tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens och valberedningens förslag och inkomna motioner, vänligen ta kontakt med någon av styrelsemedlemmar.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar vill vara med.