Årsmötet 2024

Härmed kallas alla medlemmar i dansföreningen Danslyckan till föreningens årsmöte.

När:   20 feb 2024 kl 18.00
Var:  i lokalen Träffpunkten Köket, våningen ovanför Märsta Biblioteket
Entré sker från Kulturtorget 7 och lokalerna ligger en trappa upp (markerat våning 3)

Styrelsen har beslutat, att föreslå till årsmötet om nedläggning av föreningen.

Vill du ha tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens och valberedningens förslag och inkomna motioner, vänligen ta kontakt med någon av styrelsemedlemmar.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar vill vara med.