Gammeldans

Gammeldans eller gammaldans är en samlingsbeteckning på en del av de modedanser som fanns innan 1930-talet. Det som hände vid denna tid var att nya modedanser till jazzmusik, framför allt foxtrot, introducerades i Sverige. De gamla danserna fick därför namnet ”gammeldans”.

Något förvirrande är att vissa av de så kallade gammeldanserna inte var särskilt gamla när man började använda beteckningen gammeldans. Danserna i denna grupp hade i sin tur från mitten av 1800-talet och fram till början av 1900-talet blivit populära på bekostnad av äldre danstyper såsom polska, långdanser, kadrilj med flera. Att dragspel började masstillverkas under 1800-talet hade också stor betydelse för dansmusiken. Det utvecklades en repertoar för gammeldans som var anpassad till dragspelens tekniska möjligheter och begränsningar som gjorde musiken både älskad och föraktad. Kultis är ett annat namn för gammeldans som användes främst under 1970-talet.

De danser som oftast räknas till gammeldans är: snoa, schottis, mazurka, polka, hambo och vals.

I övrigt är det en mycket bra motionsform. Det är motion under glada och trevliga former som tränar både ”knoppen & kroppen”.