Lindyhop

Lindyhop är en swingdans från New York i USA som även kallas jitterbug. Dansen skapades i Harlem på 1920- och 1930-talet, som en utveckling ur Charleston och i princip alla andra danser som de dansande kände till.

Lindyhop kan dansas både med och utan akrobatik och det är var danspar som själva bestämmer hur mycket abrobatik de lägger in i sin dans.