Polska

Polska är en pardans och musikform i tretakt som har dansats, spelats och utvecklats sedan slutet av 1400-talet.

Polska dansas, spelas och sjungs än i dag, och exempel på kända polskemelodier är ”Hej tomtegubbar”, ”Räven raskar över isen” och ”Vårvindar friska”. Under nationalromantiken användes ofta polskemelodier vid komposition av klassisk musik, bland annat av Hugo Alfvén. De olika varianterna av hambo, eller med ett längre namn hambopolska, är en familj inom polskedanserna.  ( källa: Wikipedia )