Föreningsfakta

Dansföreningen Danslyckan bildades 3:e februari år 2002 i Marsgatans festlokal av några dansglada människor som plötsligt blivit föreningslösa. År 2004 blev vi medlemmar i Svenska Danssportförbundet och därmed även i Upplands Danssportförbund (numera Stockholm Upplands danssportförbund) samt Upplands Idrottsförbund.

Verksamheten bedrivs i Märsta och Sigtuna med omnejd. Den består mest av kurser och träning i diverse danser, t ex. Bugg, Gammaldans och Lindy hop. En och annan fest förekommer också. Vårt största arrangemang är Sigtunabuggen varje vår.

 

Föreningsfakta
Föreningens namn: Dansföreningen Danslyckan
Organisationsnummer: 802412-0373
Tillhörighet: Svenska Danssportförbundet
  Stockholm Upplands danssportförbund
  Upplands Idrottsförbund
Föreningsnr SDF: 38722-55
Plusgiro: 145895-9
Email: anka@danslyckan.se
Postadress: c/o Hans Ahlberg
  Arenbergavägen 21
  195 42 Märsta
Fakturaadress: c/o Lennart Berglund
  Södergatan 15B
  195 47 Märsta